تشریح مبانی زیرساخت مدیریت دانش

نویسنده : زارع سه شنبه 15 اسفند 1396 11:31 ب.ظ  •   

تشریح مبانی زیرساخت مدیریت دانش

 • تشریح مبانی زیرساخت مدیریت دانش

  تشریح مبانی زیرساخت مدیریت دانش
  دسته: مدیریت
  بازدید: ۱ بار

  فرمت فایل: doc
  حجم فایل: ۱۶۲ کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: ۷۰

  زیر ساخت دانش، ساز و کاری است که سازمان از طریق آن دانش را مدیریت کرده و افراد در بخش های مختلف، دانش خود را از طریق این زیر ساخت تسهیم می کنند، بطوریکه اعضا بتوانند از آن دانش به طور کاملاً اثر بخش استفاده کنند

  قیمت فایل فقط ۲۶,۰۰۰ تومان

  خرید


  دانلود پایان نامه رشته مدیریت

  تشریح مبانی زیرساخت مدیریت دانش

  مقدمه

  زیر ساخت دانش، ساز و کاری است که سازمان از طریق آن دانش را مدیریت کرده و افراد در بخش های مختلف، دانش خود را از طریق این زیر ساخت تسهیم می کنند، بطوریکه اعضا بتوانند از آن دانش به طور کاملاً اثر بخش استفاده کنند. این زیر ساخت باعث می شود فرآیندهای ضروری دانش با حداکثر کارایی صورت گرفته، از فناوری ها اعم از سخت افزار و نرم افزارکارآمدتر استفاده شده و خلق، تسهیم و بکارگیری دانش انجام پذیرد. هدف اصلی این زیر ساخت، چیزی جز جریان دادن دانش در رگ های فرآیندهای کاری سازمان نیست.

  ۲-۱- فرهنگ سازمانی  

  آغاز حیات فرهنگ سازمانی به پیدایش سازمان باز می گردد. تاکنون تعاریف زیادی از فرهنگ سازمانی عنوان گردیده است. رابینز  در کتاب مدیریت خود، فرهنگ سازمانی را اینگونه تعریف کرده است: فرهنگ سازمانی شیوه انجام گرفتن امور را در سازمان برای کارکنان مشخص می کند، ادراکی یکسان از سازمان است که در همه اعضای سازمان مشاهده می شود و بیانگر مشخصات مشترک و ثابتی است که سازمان را از سازمانهای دیگر متمایز می کند، به عبارت دیگر فرهنگ سازمانی، هویت اجتماعی هر سازمان را مشخص می‌کند (رابینز،۱۹۹۶). 

  مطالعات رابینز نشان می‌دهد که فرهنگ سازمانی بر تمام جنبه های سازمان تأثیر می گذارد که این تأثیر در جنبه های رفتار فردی و عملکردهای سازمانی، انگیزش و رضایت شغلی، خلاقیت و نوآوری به وضوح قابل شناسایی است. آنچه که امروزه سازمان‌ها را نگران کرده است تغییرات سریع در محیط کار است و این امر به نوبه خود باعث می شود که رقابت بین سازمان ها افزایش یابد و بنا به اعتقاد صاحبنظران تنها چیزی که می تواند به سازمانها کمک کند، استفاده از دانایی موجود سازمان و هدایت این دانایی در جهت پیشبرد امور است. مطالعات داونپورت وپورساک  هشت معیار را برای سنجش موفقیت سازمان ها در اجرای پروژه های مدیریت دانایی معرفی کرده است که از بررسی این معیارها مشخص می گردد که فرهنگ سازمانی به عنوان شاخص اساسی سنجش موفقیت مدیریت دانایی در سازمان ها مورد توجه است به طوریکه موفقیت مدیریت دانایی در سازمان بستگی به میزان انطباق آن با فرهنگ سازمانی دارد (داونپورت و پروساک ، ۲۰۰۰). 

  به طور کلی می توان گفت که فرهنگ سازمانی با ایجاد هماهنگی و انسجام میان بخش‌های مختلف سازمان، تشویق افراد به نوآوری وتوسعه، گسترش دیدگاه‌های افراد نسبت به محیط، فرآیند مدیریت دانایی را در سازمان مورد حمایت قرار می دهد. مدیریت دانایی که یکی از راه‌های بهبود بخشیدن به شرایط بقا سازمان است، زمانی به طور موفقیت آمیز در سازمان اجرا می گردد که از قبل زمینه فرهنگی مناسب با این نظام بسترسازی شده باشد. چرا که هدایت نمودن دانایی موجود سازمان یک امر مردمی است و به طور کامل مربوط به منابع انسانی می گردد و تابعی از فرهنگ کارکنان سازمان می باشد. لذا سازمان ها باید برای اجرای موفق مدیریت دانایی، فرهنگ متناسب با آن را ایجاد نموده و بر اساس آن عمل نمایند.

   مؤلفه های فرهنگ سازمانی از دید رابینز عبارتند از :

   حمایت مدیریت، حس تعلق سازمانی و مشارکت در تصمیم گیری که در ادامه به توضیح هر یک می پردازیم.

  ۲-۱-۱-حمایت مدیریت 

  میزان ارتباط سازنده مدیران سازمان با کارکنان که به آنان کمک کرده و از آنان پشتیبانی می کنند را حمایت مدیران می خوانند(رضائیان،۱۳۸۴). حمایت مدیریت آنقدر حائز اهمیت است که برخی از صاحبنظران در طبقه بندی انواع فرهنگ سازمانی، فرهنگ حمایتی را یکی از انواع فرهنگهای سازمانی معرفی می کنند. در فرهنگ مبتنی بر حمایت، اعضای سازمان با مدیران رابطه نزدیکی دارند و سلسله مراتب محدود است (کارنیرو ، ۲۰۰۰).

  ۲-۱-۲-حس تعلق سازمانی 

  میزان یا درجه ای که افراد،کل سازمان را معرف خود می دانند. هویت سازمانی توسط بعضی از صاحبنظران به عنوان احساس ادراک جمعی اعضای سازمان در مورد جنبه ها و ابعاد مختلف سازمان تعریف شده است،که این ادراکات جمعی عمیق و نسبتاً پایدار می باشد و موجب تفکیک سازمان از دیگر سازمان-ها می شود. تعلق سازمانی حدی است که اعضای سازمان خود را با کل سازمان نه با گروه خاصی یکی دانسته و دوست دارند که با آن، مورد شناسایی قرار گیرند. مواردی مانند، میزان تعهد و وفاداری به سازمان، احساس غرور و افتخار، تمایل به ماندن در سازمان و …… همه به علت حس تعلق سازمانی می باشد (ویگ ، ۱۹۹۹).

  ۲-۷-۱-۳-مشارکت در تصمیم گیری  

  عبارتست از چگونگی فرآیند تصمیم گیری و مشارکت کارکنان در این فرآیند.در سازمانهای خلاق مشارکت جمعی، بهره گیری از نظرات کارکنان و هم فکری در چارچوب سیستمهای ارتقا به طور گسترده ای رایج بوده و جزء فرهنگ سازمانی به شمار می رود. در یک تعریف کلی« مشارکت» را «ساختارتصمیم گیری» و «فعالیت داوطلبانه افراد و نیروها» بر اساس اداره و انتخاب و تفسیر در اوضاع و شرایط عینی تعریف کرده اند (مارتنسن ، ۲۰۰۰).

  ۲-۷-۲-فرآیندهای دانش 

  دانش فرآیندی خطی و ایستا نیست، برعکس، فرآیندی پویا و چرخه ایست و به کارکنانی نیاز دارد که دائما با اطلاعات سر و کار داشته باشند، دانش جدید کسب کرده و آنرا برای اصلاح تصمیمات به کار گیرند (گاندهی ، ۲۰۰۴). منظور از فرآیندها در مدیریت دانش، جمع آوری و سازماندهی دانش سازمانی و بهره برداری و حفاظت از این سرمایه های دانشی، می باشد. فرآیندهای مدیریت دانش در سازمان باید دارای این توانایی باشند که به طور اثر بخش و کارآمد دانش مورد نیاز جهت تحقق فرآیندهای کسب و کار سازمانی را پردازش کنند. دست اندرکاران دانش انواع مختلفی از فرآیند دانش پایه را مطرح می کنند که متشکل از مراحل زیر است: در اختیار گرفتن، ذخیره سازی، پردازش، انتقال و تسهیم دانش.

  ۲-۷-۲-۱-پردازش دانش 

  دانش خام در مرحله پردازش به صورت دانش با ارزش سازمانی در می آید. پردازش شامل ذخیره سازی، پالایش، سازماندهی، تحلیل، مقایسه، هم بسته سازی،کاوشگری و یا انواع فنون می شود. این امر کمی فراتر از عنوان دهی به دانش را در بر می گیرد به گونه ای که دیگران بتوانند به سادگی در موقع نیاز آن را بازیابی کنند، یا اینکه مستلزم تحلیل پیچیده، پیشرفته و آماری باشد تا بتوان روابط و بینشهای پنهان در آن را کشف و آشکار ساخت.

  به طور مشخص و دقیق به دو نوع پردازش نیاز است تا فرآیند ایجاد دانش را از داده های خام سرعت بخشد: 

  1)استخراج  : فرآیند تعریف داده های هدف و گرفتن آنها از نظامهای تولید و پایگاههایی که داده ها در آن قرار دارند استخراج نام دارد. هدف این است که فقط داده های مطلوب استخراج شوند نه تمام داده های دیگر.

  ۲)تغییر و تحول یا تبدیل  : فرآیند تبدیل داده های خام استخراج شده به صورتهای قابل انطباق با سایر داده ها و اطلاعات در انبار ذخیره داده ها می باشد. تبدیل داده ها، دسترسی به انبار ذخیره داده ها و پردازش هر چه بیشتر آنها را سرعت می بخشد و به موازات آن نهایتاً بخشی از آن داده ها نیز به دانش تبدیل می شوند. (رادینگ،۱۳۸۳).

  فهرست مطالب

  ۲-۴-مدیریت دانش چیست؟۲۶

  ۲-۴-۱-انتقادات وارد بر مدیریت دانش۲۷

  ۲-۴-۲- تاریخچه و علل پیدایش مدیریت دانش۲۹

  ۲-۴-۳- تکامل مدیریت دانش۳۱

  ۲-۴-۴- ظهور مدیریت دانش۳۲

  ۲-۴-۵-فرآیند تکامل مدیریت دانش۳۳

  ۲-۴-۶-چرخه مدیریت دانش۳۷

  ۲-۴-۶-۱-تولید دانش۳۷

  ۲-۴-۶-۲-جمع‏آوری دانش۴۲

  ۲-۴-۶-۳- الگوبرداری۴۴

  ۲-۴-۶-۴- دسته‏بندی دانش۴۶

  ۲-۴-۶-۵- ذخیره دانش۴۶

  ۲-۴-۶-۶- انتشار دانش۵۰

  ۲-۴-۶-۷- بکارگیری دانش۵۴

  ۲-۴-۶-۸- یکپارچگی دانش۵۴

  ۲-۷- مبانی زیر ساخت مدیریت دانش

  ۲-۷-۱- فرهنگ سازمانی

  ۲-۷-۱-۱-حمایت مدیریت

  ۲-۷-۱-۲-حس تعلق سازمانی

  ۲-۷-۱-۳-مشارکت در تصمیم گیری

  ۲-۷-۲-فرآیندهای دانش

  ۲-۷-۲-۱-پردازش دانش

  ۲-۷-۲-۲- انتقال دانش

  ۲-۷-۲-۳- تسهیم دانش

  ۲-۷-۳- نظام فناوری اطلاعات

  ۲-۷-۳-۱- سیستمهای اطلاعاتی 

  2-7-3-2-مدیریت فناوری اطلاعات

  ۲-۷-۳-۳-فرآیندهای کسب اطلاعات

  منابع و ماخذ

  قیمت فایل فقط ۲۶,۰۰۰ تومان

  خرید

  برچسب ها : تشریح مبانی زیرساخت مدیریت دانش , مبانی زیر ساخت مدیریت دانش , زیرساختهای مدیریت دانش , پایان نامه مدیریت دانش , پایان نامه مدیریت دانش doc , دانلود پایان نامه مدیریت دانش , فناوری‌های مدیریت دانش , پایان نامه زیرساختهای مدیریت دانش , پایان نامه مبانی زیر ساخت مدیریت دانش

  Let’s

  آخرین محصولات فروشگاه فایل

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

 

 برچسب ها: تشریح ، مبانی ، زیرساخت ، مدیریت ، دانش ،
آخرین ویرایش: - -

تشریح فرآیند فسفاته کاری فلزات با نگاهی به پوششهای پایه رنگ

نویسنده : زارع دوشنبه 17 مهر 1396 10:38 ب.ظ  •   

تشریح فرآیند فسفاته کاری فلزات با نگاهی به پوششهای پایه رنگ

 • تشریح فرآیند فسفاته کاری فلزات با نگاهی به پوششهای پایه رنگ
  تشریح فرآیند فسفاته کاری فلزات با نگاهی به پوششهای پایه رنگ دسته: صنایع
  بازدید: 1 بار
  فرمت فایل: doc
  حجم فایل: 6004 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 198

  هدف از این پایان نامه تشریح فرآیند فسفاته کاری فلزات با نگاهی به پوششهای پایه رنگ می باشد

  قیمت فایل فقط 65,000 تومان

  خرید

  دانلود پایان نامه رشته صنایع

  تشریح فرآیند فسفاته کاری فلزات با نگاهی به پوششهای پایه رنگ

  *قابل استفاده در رشته مکانیک

  چکیده:

  پوشش دهی فسفاته عملیاتی روی چدن، فولاد، فولاد گالوانیزه شده یا آلومینیوم، در محلول رقیق اسید فسفریک و دیگر ترکیبات است که در آن سطح فلز در محیط اسید فسفریکی به‌طور شیمیایی فعال‌شده و به لایه‌ای محکم و تقریباً محافظ از کریستال های غیرقابل‌حل فسفات، تبدیل می‌شود. وزن و ساختار کریستالی پوشش و اندازه نفوذ آن در داخل فلز پایه از طریق مراحل زیر کنترل می‌گردد:

   روش تمیزکاری قبل از عملیات

   استفاده از آبکشی فعال کننده حاوی تیتانیم و فلزات یا ترکیبات دیگر

  روش استفاده و کاربرد محلول

  درجه حرارت، غلظت و مدت‌زمان عملیات و

  اصلاح ترکیب شیمیایی محلول فسفاته

  روش فسفاته کردن معمولاً با توجه به شکل و اندازه قطعات تعیین می‌گردد. قطعات ریزی مثل پیچ و مهره، میخ و قطعات پرسی در بشکه‌ای دوار و غوطه‌ور در محلول فسفاته، پوشش داده می‌شوند. قطعات بزرگ نظیر بدنه یخچال، روی نوار نقاله از طریق اسپری کردن محلول، فسفاته می‌گردند. قطعات بدنه اتومبیل به‌صورت اسپری یا غوطه‌وری فسفات می‌شوند. ورق تمسه های فولادی را می‌توان به‌طور اسپری یا از طریق عبور دادن مداوم آن‌ها از میان محلول فسفاته نمود.ضخامت پوشش فسفاته امت پوشش فسفاته 3-50mm است مقدار پوشش رسوب‌کرده معمولاً برحسب وزن پوشش (g/m2 ) بیان می‌شود  و ضخامت استفاده نمی‌کنند.

  کلمات کلیدی:

  فسفات کاری

  رنگ کاری فلزات

  آماده سازی سطوح فلزی

  پوشش دهی فسفاته بر روی فلزات

  مقدمه:

  تمام پوشش‌های فسفاته تحت واکنش‌های شیمیایی مشابهی ایجاد می‌گردند. اسید حمام، حاوی ترکیبات پوششی با سطح فلز واکنش انجام داده و در اثر خوردگی سطح، فیلم نازکی از محلول در سطح مشترک خنثی می‌گردد. در محلول خنثی‌شده حلالیت فسفات فلزی کاهش‌یافته و به‌صورت کریستال رسوب می‌کند. کریستال های فوق در اثر پتانسیل الکترواستاتیکی داخل فلز، جذب سطح شده و روی نقاط کاتدی رسوب می‌کنند.در اثر واکنش فسفات اسیدی با سطح فولاد دو نوع فسفات آهن تشکیل می‌شود. فسفات اولیه (Fe Po4 ) که وارد پوشش می‌گردد و فسفات ثانویه  [Fe3(Po4)2] که به‌صورت محلول است. اگر فسفات آهن ثانویه به فسفات فریک اکسید شود از محلول رسوب خواهد کرد. به همین دلیل عوامل اکسیدان به حمام اضافه می‌کنند تا فسفات آهن ثانویه را از محلول جدا کند. چون فسفات آهن مانع از تشکیل پوشش می‌گردد.

  هرچند همه حمام‌های فسفاته طبیعت اسیدی دارند و تا حدی فلز تحت عملیات را موردحمله قرار می‌دهند ولی درنتیجه فسفاته شدن بندرت تردی هیدروژنی رخ می‌دهد این امر به دلیل آن است که همه حمام‌های فسفاته حاوی قطبش زدا یا اکسیدکننده هستند که با هیدروژن تشکیل‌شده وارد واکنش می‌شوند در فرآیندهای فسفات روی که برای محافظت خوردگی یا عملیات فسفات منگنز از روغن‌های ضدزنگ استفاده می‌کنند، ممکن است به علت پایین بودن مقدار قطبش زدا و اکسیدان، تردی هیدروژنی رخ بدهد. برای جلوگیری از تردی هیدروژنی ممکن است گرمایش ملایم یا پیر کردن طبیعی لازم باشد. در جه اسیدی حمام‌های فسفاته با توجه به ترکیب حمام و روش عملیات تغییر می‌کند. PH حمام‌های غوطه‌وری فسفات روی 1.4-2.4 است، درحالی‌که محلول‌های اسپری فسفاته روی با توجه به درجه حرارت حمام می‌توانند در PH بالاتری مثل 3.4 به کار  روند. فسفات آهن معمولاً در PH حدود 3.8-5 کار می‌کنند. درجه اسیدی محلول‌های فسفات سرب نسبت به بقیه حمام‌های فسفاته بیشتر است. حمام‌های فسفات منگنز در دامنه PH مشابه محلول‌های غوطه‌وری فسفات روی کار می‌کنند.

  حمام‌های فسفات روی، آهن و منگنز معمولاً حاوی تسریع‌کننده هستند. موارد فوق ممکن است یک اکسیدان معمولی نظیر نیترات یا اکسیدان قوی مثل نیتریت، کلرات، پراکسید یا اسیدهای سولفوریک آلی باشد. نقش این عوامل بالا بردن سرعت پوشش دهی، اکسید کردن آهن و کاهش اندازه کریستال‌هاست. این مواد هیدروژن سطح فلز مورد عملیات را اکسید کرده و به‌این‌ترتیب محلول فسفاته می‌تواند به‌طور پیوسته با سطح فلز تماس پیدا کند، درنتیجه واکنشی کامل و نیز پوششی یکنواخت تأمین می‌گردد. تسریع‌کننده‌ها، آهن حل شده در حمام را اکسید کرده و به‌این‌ترتیب عمر مفید محلول را توسعه می‌دهند. در بسیاری از فرایندهای فسفات آهن، روی اکسیژن هوا به عنوان تسریع‌کننده تکیه می‌کنند. در حمام‌های فسفاته روی برای آلومینیم معمولاً برای اینکه پوشش سریع تشکیل شود و اثرات منفی آلومینیم مهار گردد به محلول فلورید آزاد یا کمپلکس اضافه  می‌کنند.

  فهرست مطالب 

  چكیده  1

  مقدمه : آماده سازی فلز  15

  فصل اول : سابقه تاریخی 

  فسفاتكاری قبل از جنگ جهانی  15

  فسفاتكاری درطی جنگ جهانی  19

  توسعه در زمان جنگ  25

  توسعه بعد از جنگ  27

  فصل دوم : اندیشه‌های نظری 

  مكانیسم‌های واكنش 30

  زینك اورتوفسفاتها 32

  فسفات منگنز  32

  فسفات آهن  33

  تشكیل پوشش  33

  شتابدهنده‌ها  43

  شتابدهنده‌های نیكل و مس  46

  شتابدهنده‌های اكسید كننده  47

  شتابدهندگی نیترات  48

  شتاب با تركیبات نیتر و آلی  52

  كنترل آهن فرو  55

  شتاب دهنده كلرات  56

  پوشش فسفات فلزات قلیایی  64

  مشخصات پوششهای فسفات و دیگر پوششهای تبدیلی  70

  پوششهای زینك فسفات  72

  پوششهای فسفات منگنز  79

  تكامل پوشش  79

  ایست گازدهی  80

  منحنی‌های زمان – و زن پوشش  80

  اندازه گیری پتانسیل  80

  آزمون میكروسكپی  82

  وزن و ضخامت پوشش  83

  خلل و فرج پوشش  88

  تردی هیدروژنی  93

  فصل سوم : مهیا كردن سطح 

  مقدمه  95

  تمیز كننده‌های قلیایی  97

  گرایشها جهت تكامل تمیز كننده قلیائی  98

  عوامل ظریف سازی  100

  زنگبری قلیائی  100

  تمیز كننده‌های حلالی  101

  چربیگیری با بخار  102

  تمیزكاری با حلالهای قابل امولسیون  103

  تمیزكاری با حلالهای امولسیون شده  104

  تمیز كننده‌های حلالی دیگر  104

  تمیز كننده‌های اسیدی  105

  روشهای تمیزكاری مكانیكی و ویژه  106

  تمیز كاری سایشی  106

  تمیز كننده‌های بخاری و فشار بالا  107

  تمیز كاری الكترولیتی  107

  تمیزكاری مافوق صوتی  108

  تمیزكاری خطی و غیر خطی  109

  ارزیابی تمیز كننده  110

  فصل چهارم : پوششهای پایه رنگ 

  مقدمه  111

  فرآیندهای فسفات آهنی سبك وزن   114

  فرآیندهای با تمیز كننده جداگانه  114

  تمیز كننده / پوشش دهنده‌ها (چربیگری و فسفاته توام)  115

  فرایندهای زینگ فسفات به عنوان واسطه پیوندی رنگ با زمینه  118

  فرآیند پاششی  120

  آماده سازی برای رنگ الكترولیتی  124

  سیستمهای آندی  125

  سیستمهای كاتدی  132

  زمینه‌های روی، آلومینیوم و آمیزة عناصر  145

  آماده سازی برای پوشش پودر  148

  آماده سازی فولاد  150

  آماده سازی سطوح روی و فولاد گالوانیزه  153

  آماده سازی آلومینیوم  157

  محصول آمیزه‌ای  157

  فصل پنجم : پوشش دادن ضخیم با فسفات – فسفاتكاری ضخیم 

  مقدمه  159

  فرآیندهای فسفات فرو  160

  فرآیندهای فسفات منگنز  161

  فرآیندهای زینك فسفات  162

  عمل پوشش كاری جهت جلوگیری از زنگ زدن  163

  مواد پوششی ضد زنگ  165

  پارافین‌ها  166

  مواد محافظ آلی  166

  پوششهای فسفات سیاه  167

  فرآیند با دوام كردن  168 

  روانكاری سطح یاتاقان 168

  فرآیند در عمل  170

  تمیزكاری و شستشو  171

  آماده سازی  172

  فسفات كردن با فسفات منگنز  172

  خشك كردن و روانكاری  173

  قطعات عمل شده  174

  فصل ششم :عمل آوردن قبل و بعد از فسفاتكاری 

  مهیا كردن قبل از فسفاتكاری  178

  عملیات بعد از فسفاتدار كردن  183

  مواد عمل آورندة عاری از كروم  191

  مواد عمل آورندة دیگر  192

  فصل هفتم : فرآیند آماده سازی سطح خودرو 

  فصل هشتم : آزمایشات 

  تعاریف و مفاهیم 

  نتیجه گیری 

  منابع و مآخذ 

  قیمت فایل فقط 65,000 تومان

  خرید

  برچسب ها : تشریح فرآیند فسفاته کاری فلزات با نگاهی به پوششهای پایه رنگ , فسفات کاری , رنگ کاری فلزات , آماده سازی سطوح فلزی , پوشش دهی فسفاته بر روی فلزات , فسفات كاری و آماده سازی سطوح فلزی , تشریح فرآیند فسفاته کاری فلزات , پوششهای پایه رنگ , دانلود پایان نامه فسفات كاری , دانلود پایان نامه پوششهای پایه رنگ

 برچسب ها: تشریح ، فرآیند ، فسفاته ، کاری ، فلزات ، با ، نگاهی ،
آخرین ویرایش: - -


 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic